+381656124085
office@iqdesign.rs

Web Dizajn

IQ-Design

banner-webdizajn

Šta je web dizajn?

Web dizajn je opšteprihvaćeni pojam koji obuhvata različite veštine, standarde i discipline koji se koriste u izradi web stranica.

Web dizajn je planiranje i izrada web stranica. Taj proces uključuje informacionu arhitekturu, korisničko okruženje, strukturu stranica, navigaciju, izgled, boje, fontove i slike. Sve ovo je u kombinaciji sa načelima dizajna za stvaranje web stranice koja zadovoljava ciljeve vlasnika i dizajnera.Termin web dizajn

Termin web dizajn se obično koristi da opiše proces dizajniranja koji se odnosi na prednji – front-end deo (izgled stranice) i projektovanje web sajta uključujući pisanje kôda, koje spada u kodiranje, jer je to oblast koja takođe potpada pod web razvoj. Od web dizajnera se očekuje da zadovolje potrebne uslove izgleda i funkcionalnosti web sajta, ukoliko njihova uloga podrazumeva i pisanje kôda potrebno je da budu u toku sa važećim standardima u oblasti web development.

U današnje vreme, poslovanje preko interneta kao i prisustvo na njemu je postalo neophodnost za uspešno poslovanje.

Svaki potencijalni korisnik vaših usluga će preko interneta
pokušati da dođe do informacija koje su mu potrebne da bi vas angažovao!

Nudimo sve usluge vezane za kreiranje vaše internet stranice:

  • Kompletan dizajn prilagođen vašim potrebama
  • Redizajn već postojeće stranice
  • Kodiranje i optimizaciju vaše internet stranice
  • Održavanje i podršku nakon same izrade
  • Stručno savetovanje i obuku za što bolje plasiranje vaše internet stranice
  • Responsive dizajn prilagođen mobilnim uređajima

Statistike pokazuju znatan porast broja korisnika koji pretražuju internet putem mobilnih uređaja.
Ovaj trend će se vrlo verovatno nastaviti i u budućnosti, te se kao odgovor na nove zahteve posetilaca
pojavio novi pristup i koncept u dizajnu web sajtova pod nazivom „responsive dizajn”
(responzivni iliti prilagođavajući dizajn, onaj koji se prilagođava uređaju).

Responsive web dizajn zasnovan je na ideji da se napravi samo jedan web sajt koji može da se prikazuje
na svim veličinama ekrana bilo da je to mobilni telefon (iPhone/Android), laptop, tablet.