+381656124085
office@iqdesign.rs

Marketing Strategije

IQ-Design

banner-marketing_strategije

Marketing strategije

Marketing strategija sadrži plan za najbolju i najefikasniju upotrebu sredstava organizacije
i taktiku za ostvarenje njenih ciljeva. Dobra marketing strategija treba biti okarakterisana
kao jasna tržišna definicija, dobar spoj organizacionih snaga i potreba tržišta i superioran
nastup u odnosu na konkurenciju u ključnim faktorima poslovnog uspeha.

 



 

Neophodno je analizirati sve specifične tržišne situacije i kroz SWOT analizu (snage,slabosti, mogućnosti, pretnje) detaljno steći predstavu o tome kako nastupiti na tržištu,
posebno kad je reč o konkurenciji. Plan koji objedinjuje sveukupnu kompanijsku strategiju na duge staze zove se strateški plan.

Rukovođen strateškim planom, marketing usko sarađuje sa ostalim sektorima u poslovnoj
organizaciji, a sve u cilju postizanja i ostvarenja strateških ciljeva. Marketing strategija
pretpostavlja planiranje i koordinaciju svih marketing raspoloživih sredstava uz integraciju
marketing miks elemenata, a sve u cilju postizanja željenih rezultata na prethodno targetiranim
tržištima.


Dugogodišnje iskustvo našeg marketing tima će pomoći vašem poslovanju, kroz veće tržišno
učešće, uštedu i povećanje prihoda!